Rødsjøstjerne.

Rødoransje eller gulaktig art. Runde armer, og langs midten av armene går det en serie med noe forstørrede pigger (carina). Oversiden med få, butte pigger, eller korn. Adambulakralen med 2-4, men oftest 3 pigger per plate i transvers serie til furen. Den midterste er ofte størst og noe flattrykt.

Rødsjøstjerne Stichastrella rosea (O. F. Müller, 1776)
Creative Commons Attribution | Halldis Ringvold | Akvaplan-niva | Sea Snack Norway | Espen Rekdal Photography
Kart. Utbredelse i Norge.