Ved Tromsø museum har de et eksemplar som likner på denne slekten, og den er identifisert til Zoroasteridae cf. Myxoderma. Eksemplaret ble funnet nær Svalbard (mellom Hopen og Frans Josef Land) rundt år 1900-1910. Vi har derfor inkludert arten i vår oversikt over sjøstjerner fra Norge, men den forekommer altså ikke ofte i våre farvann. I Alaska har de Myxoderma sacculatum, eller ”Giant slimy star”, så på norsk kan vi kalle Myxoderma for slimsjøstjerne.

Arten har lange, slanke armer og liten skive. 

Kjennetegn

Lite markante marginalplater, og gripetenger spredt på kroppen.

Adambulakralplatene har 2 pigger per plate.

Slekten Myxoderma tilhører familien Zoroasteridae, og artene i denne familien har ganske lange og tynne armer med en liten skive. Marginalpiggene er ikke markante. Nær furen, ved sugeføttene (adambulakralen) sitter to pigger per plate. Gripetenger (pedicellarier) sitter spredt på kroppen.

Utbredelse

Det er registret kun ett eksemplar av Zoroasteridae cf. Myxoderma nær Svalbard, dvs. mellom Hopen og Frans Josefs land, og den er derfor tatt med i vår oversikt. Arten ble funnet på ca. 180 m dyp (100 favner).

Myxoderma er en del av et artskompleks, som for Henricia, og det vil si at de kan være vanskelige å identifisere, og at det er mange arter som likner hverandre. Individer innen slekten Myxoderma opptrer også i bl.a. Alaska, og langs vestkysten av Nord-Amerika sør til Chile (Mah 2007; Alaska Fisheries Science Centre, Seattle).

Levesett

Myxoderma finner man ofte på bløtbunn, og i store konsentrasjoner (Mah 2007). Slekten Zoroaster tilhører samme familie som Myxoderma, og finnes ofte på dypt vann, på mudderbunn, på vestkysten av USA. Vanligvis finner man et individ her og der, men enkelte steder også i høye tettheter (Fisher 1919).

Myxoderma spiser bl.a. reker (Fisher 1928), og Zoroaster spiser snegler, krepsdyr, slangestjerner, pigghuder og sediment (Jangoux & Lawrence 1982; Carey 1972).

Arten Zoroaster fulgens er eksempelvis registrert ved Færøyene fra ca. 1000 m dyp og 6.7 °C. Den er også registret fra Island fra 660-2400 m dyp (Ringvold & Andersen 2015; Ringvold m.fl. In prep.). 

Forvekslingsarter

Artene i slekten Myxoderma likner slekten Zoroaster, men sistnevnte er ikke registrert i våre farvann.