Canthocamptus microstaphylinus er meget lik C. staphylinus, men er noe mindre og slankere. Det kan stilles spørsmål hvorvidt det er snakk om to forskjellige arter.

Nøkkelkarakterer

Kroppen til Canthocamptus microstaphylinus er smalest på midten. Både ytre (exopod) og indre del (endopod) av første benpar har tre ledd. Den ytre delen er spesielt lang. Kjønnsåpningslappen (operculum) er stor, og har ifølge litteraturen 7–9 pigger. Individer funnet i Norge har imidlertid 10 pigger. Det bakerste leddet på bakkroppen (caudal ramus) har en rektangulær form og er omtrent dobbelt så lang som bred. Den første antennen (antennule) består av åtte ledd. Spermatoforen hos hannen er pæreformet.

Hunn: Lengde 0,69–0,72 mm

Hann: Lengde 0,63–0,74 mm

Økologi og utbredelse

Canthocamptus microstaphylinus ble første gang funnet i Norge i 2012, og da i to lokaliteter; en dam i Øst-Norge og i en elv i Nord-Norge, henholdsvis 142 og 357 moh. Den er en kaldstenoterm brakkvannsart som er god til å svømme. Utbredelsen er begrenset til den palearktiske regionen der den er blitt funnet i et vidt spekter av vannforekomster, også i fuktig jord.

Forvekslingsarter