Voksne hunner av prakthops har to spektakulære symetriske vedheng på begge sider av det siste brystsegmentet. Den er vurdert som en moderat forsuringsfølsom art og det er flere eksempler på at den har kommet inn som ny art etter at det er blitt kalket. 

Nøkkelkarakterer

Prakthops Mixodiaptomus laciniatus er en middels stor, kraftig bygget calanoid hoppekreps. Voksne hunner kan ikke forveksles med andre arter på grunn av utseendet til det siste brystsegmentet, som har to spektakulære symetriske vedheng på begge sider. Det siste beinparet (p5) kan brukes som et sikkert kriterium til å artsbestemme hannene. Fargen til prakthops er mørk blå, noen ganger rødaktig oransje.

Hunn: Lengde 1,0–1,6 mm

Hann: Lengde 1,0–1,4 mm

Økologi og utbredelse

Med unntak av områdene øst for Oslo, er prakthops vidt utbredt i Norge og er funnet i mer enn 10 % av lokalitetene. Med unntak for de aller minste pyttene, synes ikke arealet til vannforekomsten å ha noe å si for sjansen til at den skal bli funnet. Den fins langs hele høydegradienten og er den hoppekrepsen som forekommer med høyest frekvens over 1000 moh. Den er vurdert som en moderat forsuringsfølsom art og det er flere eksempler på at den har kommet inn som ny art etter at det er blitt kalket. Den er mest vanlig i pH-intervallet 5,5–7,5 og er sjelden i de mest næringsrike lokalitetene.