Nordhops er den vanligste calanoide hoppekrepsen i Nord-Norge. Den voksne hunnen skilles fra sørhops ved at den ikke har to spisser i bakkant av det siste brystsegmentet og at antennene er kortere.

Nøkkelkarakterer

Nordhops Eudiaptomus graciloides er slank og kan minne om sørhops E. gracilis. Den enkleste måten å skille de to artene på er at den voksne hunnen hos nordhops ikke har de to spissene i bakkant av det siste brystsegmentet, noe som vi finner hos sørhops. Hos nordhops er det siste brystsegmentet avrundet i bakkant. Bakkroppsvedhengene (furca) er korte, omtrent dobbelt så lange som de er brede. Selv om antennene er lange og slanke er de kortere enn hos sørhops og kan brukes som et kriterium for å skille de to artene. Hos sørhops stikker de 4–5 siste antenneleddene bak bakroppsvedhengene mot 2–3 ledd hos nordhops. Nordhops er vanligvis gjennomsiktig og nærmest fargeløs, men noen ganger kan den ha en mørk blå fargetone.  

Hunn: Lengde 1,0–2,5 mm

Hann: Lengde 0,9–1,1 mm

Økologi og utbredelse

Med unntak av noen få registreringer fra Sør-Norge, hvorav de fleste øst for Oslo, er nordhops funnet i de tre nordligste fylkene der den også er vår vanligste calanoide hoppekreps. Den ernærer seg som makrofiltrerer. Som en følge av at den hovedsakelig er utbredt i nord, ligger de fleste lokalitetene <500 moh. Selv om den er mest vanlig i større vann (>10 ha), er det ikke uvanlig å finne den i små dammer. Nordhops er bare unntaksvis funnet når pH<5.5, mens funnlokalitetene som regel har en ledningsevne >2 mS/m.

Forvekslingsarter