Pannoniahops er en calanoid hoppekreps som har fått navnet etter at den ble beskrevet på grunnlag av materiale fra den pannoiske lavslette. Etter at Sars fant den ved Vardø, er den i Norge kun blitt påvist i et par tilfeller.

Nøkkelkarakterer

Pannoniahops Arctodiaptomus bacillifer er en middels kraftig calanoid hoppekreps. Navnet har den fått siden Kiefer beskrev den på grunnlag av materiale fra den pannoniske lavslette. Pannonia er gammelt land som grenset mot Donau i nord og øst, mot Romerriket i vest og mot Dalmatia i sør. Utseendet til siste brystsegment kan minne om det vi finner hos allestedshops Acanthodiaptomus denticornis, men de to spissene er noe mindre markerte. Antennene, som rekker til midt på kjønnssegmentet, er lengre enn hos trønderhops Arctodiaptomus laticeps, der de når det første segmentet på bakkroppen. Hunnen er gullig oransje mens hannen er mørk rød.

Hunn: Lengde 1,3–2,3 mm

Hann: Lengde 1,2–2,1 mm

Økologi og utbredelse

G.O. Sars fant arten i en liten dam ved Vardø i Finnmark fylke. Eksakt posisjon er ukjent. Siden den gang er det gjort to registreringer av arten, begge i Nordland, fra lokaliteter som ligger respektive 175 og 480 moh. Begge vann kan betegnes som elekrolyttfattige og med pH rundt 7,0.

Forvekslingsarter