Denne seksjonen inneholder på verdensbasis bare en kjent art: fjelltorvmose S. aongstroemii. Beskrivelsen av arten vil derfor ha gyldighet også for seksjonen. Den forekommer spredd i arktiske og boreale områder på den nordlige halvkule i Europa, Asia, og Nord-Amerika.

Siden siteres som:

Flatberg KI (2015).  Insulosa. www.artsdatabanken.no/Pages/207210. Nedlastet <dag/måned/år>