Månemoseordenen har planter med thallus differensiert i en øvre del med porer og luftkammer, og en nedre kompakt del.

På undersiden av thallus sitter 2 rader med skjell, og rhizoider. Sporehusene sitter på reseptakler og har en kort stilk. Grokorn dannes i halvmåneformede skåler på thallusoverflaten.