Firflekkbredlibelle er vår vanligste bredlibelle. Det er en oransje til brun art med karakteristiske svarte vingenoder.

Størrelse

Hann av firflekkbredlibelle Libellula quadrimaculata. Arten er den vanligste av bredlibellene og kjennes lett på de svarte vingenodene.

Gammel hann av firflekkbredlibelle Libellula quadrimaculata. Den oransje kroppsfargen taper seg med alderen, men vingeflekkene forblir tydelige.

Kroppslengde 39–48 mm, vingespenn 70–80 mm.

Kjennetegn

Begge kjønn har kort, relativt bred bakkropp. Unge individer er oransjebrune med mørkere bakkroppsspiss og med utydelige gule flekker langs siden av bakkroppen. Eldre individer mister ofte oransjefargen og blir ensfarget brune. Vingene har utbredt gulfarge langs framkanten. Et karaktertrekk ved arten er at vingenodene er svarte. Bakvingen har svart basalfelt. Det kan unntaksvis finnes et mørkt bånd på vingespissen fra vingemerket til bakkanten (f. praenubila).

Forvekslingsarter

Arten ligner overfladisk på toflekklibelle Epitheca bimaculata samt på hunnene hos blåbredlibelle Libellula depressa og sotflekkbredlibelle L. fulva, men kan alltid kjennes på de karakteristiske mørke vingenodene.

Totalutbredelse

Vanlig i Europa østover innover i Russland og videre gjennom det tempererte Eurasia til Nord-Amerika. Kun spredte småflekker sørover i Europa.

Utbredelse i Norge

Sør-Norge unntatt høyereliggende strøk. Spredte forekomster i Nordland og Troms. En av våre vanligste øyenstikkere.

Levested og økologi

Finnes i en rekke ulike miljøer, men foretrekker særlig stillestående solrike vegetasjonsrike sure myr- og skogsvann, samt noen ganger middels næringsrike lavlandsvann nær brakkvannsjøer. Nymfen blir 22–26 mm. Utviklingen tar 1–3 år.

Flyvetid

Slutten av mai til slutten av august, med tyngdepunkt i slutten av juni.