Sørhøstlibelle er en seintflyvende høstlibelle hvor hannen blir dypt rød. Den kan være vanskelig å skille fra andre røde arter.

Størrelse

Hann av sørhøstlibelle Sympetrum vulgatum. Arten er svært lik senhøstlibelle S. striolatum, men kan skilles blant annet på mindre kontrastrike brysttegninger. Den svarte pannetegningen strekker seg tydelig ned på hver side av pannen, et trekk som skiller arten fra nominatformen av senhøstlibelle, men ikke fra underarten ssp. nigrescens.

Hann av sørhøstlibelle Sympetrum vulgatum i flukt. Merk det relativt ensfargede brystet.

Kroppslengde 37–40 mm, vingespenn 55–60 mm.

Kjennetegn

Hunner og unge hanner er gulbrune med svarte tegninger. Hannen får med alderen kraftig rød bakkropp. Også hunnen kan bli rødere med alderen. Mellom pannen og øyet er det en svart tegning som fortsetter et stykke ned langs siden av pannen. Brystet er vanligvis mørkt med to brede, lyse til mørke diagonalbånd på hver side. Særlig hos hanner og eldre individer er det liten fargekontrast mellom diagonalbåndene og brystet for øvrig. Vingene kan være gule innerst ved basis. Beina er svarte med gulbrune lengdestriper.

Forvekslingsarter

Arten kan skilles fra svarthøstlibelle S. danae og blodhøstlibelle S. sanguineum ved at beina har lyse lengdestriper, og fra gulvingehøstlibelle S. flaveolum ved at bakvingen har mindre gult ved basis. Arten er meget lik senhøstlibelle S. striolatum, men har vanligvis mindre kontrastrike tegninger på siden av brystet. Arten kan skilles fra nominatformen av senhøstlibelle på at den svarte tegningen i pannen fortsetter ned langs siden av pannen istedenfor å stoppe i overkanten. Den deler dog dette trekket med underarten S. striolatum ssp. nigrescens. Det sikreste skilletegnet mellom de to artene er hunnens egglegger. Hos sørhøstlibelle danner tuppen av eggleggeren en utstående tapp som står omtrent vinkelrett ut fra kroppen. Hos senhøstlibelle stikker eggleggeren i høyden svakt ut fra kroppen.

Totalutbredelse

Sørøstlig utbredelse. I Skandinavia bare i de sørligste delene. Mangler også sør i Europa, men strekker seg østover til Asia.

Utbredelse i Norge

Østlandet nord til Hamar og langs Sørlandskysten til Vest-Agder. Gamle funn også fra Rogaland.

Levested og økologi

Foretrekker næringsrike og vegetasjonsrike dammer, vann og innsjøer. Lever ikke i sure vann. Nymfen blir 17–20 mm. Utviklingen tar ett år.

Flyvetid

Slutten av juli til oktober, med tyngdepunkt i midten av august.