Vingespenn

33-38 mm.

Totalutbredelse

Vest-Europa.

Utbredelse i Norge

Vanlig langs kysten fra Rogaland til midtre Oslofjord.

Unge stadier

Larven lever på vivendel.

Flyvetid

Medio april - mai.

Økologi

Ved kratt og berg nær kysten.