Vingespenn

22-25 mm.

Utbredelse

Alpene og Fennoskandia; østover gjennom hele den nordlige delen av det palearktiske faunaområde. Grønland og nordlige deler av Nord-Amerika. Sjelden i høyfjellet i Sør- Norge; lokalt temmelig vanlig i Nord-Norge. Hovedformen finnes i Alpene. Vår underart heter zetterstedti Staudinger, 1857.

Totalutbredelse

Fennoskandia, østover gjennom hele den nordlige delen av det palearktiske faunaområde. Grønland og nordlige deler av Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Sjelden i høyfjellet i Sør- Norge, lokalt temmelig vanlig i Nord-Norge.

Unge stadier

Larven lever på reinrose.

Larve

På reinrose (Dryas octopetala).

Flyvetid

Ultimo juni - juli.

Økologi

På grusete eller steinete skråninger på kalkgrunn i øvre del av bjørkebeltet og høyere. Dagaktiv, soler seg på bar grus eller steiner som er varmet opp av sola.

Systematikk og navngivning

Den holarktiske arten Sympistis zetterstedti Staudinger, 1857 ble i 1995 synonymisert med den nærstående Sympistis nigrita (Boisduval, 1840) som forekommer i Alpene (Ronkay & Ronkay 1995). I den norske sommerfuglkatalogen fra 2000 (Aarvik et al. 2000) og i Norges Sommerfugler (Aarvik et al. 2009) står vår hjemlige art dermed oppført som Sympistis nigrita. Senere studier har imidlertid vist at dette er to gode arter, og de norske populasjonene regnes nå atter som Sympistis zetterstedti, mens Sympistis nigrita betraktes som endemisk for Alpene (Lafontaine & Schmidt 2013).

Referanser

#Aarvik, Leif, Berggren, Kai & Hansen, Lars Ove (2000). Catalogus Lepidopterorum Norvegiae. Nordberg Aksidenstrykkeri AS, Oslo.#Aarvik, Leif, Hansen, Lars Ove & Kononenko, Vladimir (2009). Norges Sommerfugler. 07 Gruppen AS, Oslo.#Lafontaine, J. Donald & Schmidt, Christian B. (2013). Comments on differences in classification of the superfamily Noctuoidea (Insecta, Lepidoptera) between Eurasia and North America. ZooKeys (264), 209-217.#Ronkay, G. & Ronkay, L. (1995). Noctuidae Europaeae. Vol. 7, Cuculliinae II. Entomological Press, Sorø.