Vingespenn

Hann 41-46 mm., hunn 49-57 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Temmelig sjelden rundt Oslofjorden og på Sørlandet vest til Birkenes i Aust-Agder.

Unge stadier

Larven lever først og fremst på furu, av og til på andre bartrær.

Flyvetid

Medio juni - primo august.

Økologi

I furuskog og på bergknauser med bevoksning av furutrær.