Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 357
Limniske 0
Terrestriske 357
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 13
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.