Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 113
Limniske 1
Terrestriske 0
Marine 112
Antatt antall uoppdagede arter 17
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.