Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 388
Limniske 163
Terrestriske 14
Marine 211
Antatt antall uoppdagede arter 612
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.