Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 167
Limniske 2
Terrestriske 0
Marine 165
Antatt antall uoppdagede arter 13
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.