Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 44
Limniske 1
Terrestriske 0
Marine 43
Antatt antall uoppdagede arter 6
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.