Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 121
Limniske 3
Terrestriske 0
Marine 118
Antatt antall uoppdagede arter 20
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder