Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 116
Limniske 3
Terrestriske 0
Marine 113
Antatt antall uoppdagede arter 17
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.