Bryocamptus weberi er kun registrert en gang i Norge. Den ble funnet i våt torvmose like ved strandkanten til Sognsvatn, som ligger i utkanten av Oslo by.

Nøkkelkarakterer

Bryocamptus weberi er en liten, kort og tykk harpactoide. Ytre del (exopod) av de fire første benparene har tre ledd, mens tilsvarende indre benpar (endopod) er 2-leddet. Hos de fire første benparene er indre del kortere enn ytre del. Den framskutte delen av hodepartiet (rostrum) er smalt og tilspisset. Kjønnsåpningslappen (operculum) er forlenget med 2–3 vidt separerte lange nåler. Det bakerste leddet på bakkroppen (caudal ramus) er omtrent like langt som det er bredt. Den første antennen (antennule) består av åtte ledd.

Hunn: Lengde 0,29–0,38 mm

Hann: Lengde 0,30–0,35 mm

Økologi og utbredelse

Bryocamptus weberi har en palearktisk utbredelse. Den er kun registrert en gang i Norge og ble funnet i våt torvmose like ved strandkanten til Sognsvatn, som ligger i utkanten av Oslo by. I følge litteraturen kan den leve i et vidt spekter av habitater; små vann, dammer, på bunn i elver og bekker, i mose, kilder, myrer, grotter, søppel og også i fuktig jord.

Forvekslingsarter