Moraria brevipes er den vanligste ferskvannsharpactoiden i Norge. Den fins overalt på fastlandet, men mangler på Svalbard.

Nøkkelkarakterer

Moraria brevipes har en slank, sylindrisk kropp med relativt korte bein. Ytre del (exopod) av de fire første benparene har tre ledd, mens tilsvarende indre benpar (endopod) er 2-leddet. Hos første benparet er indre del noe kortere enn ytre del. Hos de tre neste benparene er ytre del betydelig kortere. Det femte benparet er besatt med små butte og korte pigger. Den framskutte delen av hodepartiet (rostrum) er stort og bredt. Også kjønnsåpningslappen (operculum) er stor, tilspisset og glatt med et trekantet utseende (hos copepoditter har kjønnsåpningslappen en kant som er tannet). Det bakerste leddet på bakkroppen (caudal ramus) er relativt stort og omtrent dobbelt så langt som bredt uten beskyttelse (armorering) på innsiden. Den første antennen (antennule) er kort og består av sju ledd.

Hunn: Lengde 0,43–0,62 mm

Hann: Lengde 0,43–0,57 mm

Økologi og utbredelse

Omtrent 65 % av funnene av M. brevipes er gjort i innsjøer, mens 20 % er fra dammer. Den er også funnet i “rock pools”, rennende vann, huler og strø. Av samtlige funn var 12 % moserelaterte. Moraria brevipes er en kaldstenoterm art med en palearktisk utbredelse. Siden den er mest vanlig ved lav pH, er den litt brukt som indikator for surt vann.

Forvekslingsarter