Navnet til trekanthodekreps skyldes hodets karakteristiske utseende. Bakkroppskloa skiller den også fra de øvrige artene tilhørende familien ved å ha 10 lange tenner. Sjansen for å finne arten er størst i de store sjøene på sørøstlandet.

Nøkkelkarakterer

Trekanthodekreps Limnosida frontosa er lett å skille fra de øvrige artene i familien Sididae med sin trekantede hodefasong, der et stort fasettøye utgjør en naturlig del av hodeutspringet (rostrum). Den første antennen er liten og er festet på hver side av hodeutspringet, mens det andre antenneparet, liksom hos svevekreps Diaphanosoma brachyurum, er lengre enn ryggskjoldet. Lengde og struktur til leddene på de to antennegrenene er som hos slekten Sida. Bakkroppen stikker ut fra ryggskjoldet (carapace), og bakkropskloa skiller seg ut fra de øvrige artene tilhørende familien ved å ha 10 lange tenner. Arten er transparent.

Hunn: Lengde 1,0–2,0 mm

Hann: Lengde 1,0–1,5 mm

Økologi og utbredelse

Trekanthodekreps er en planktonisk mikrofiltrator, som er funnet i snaut 3 % av vannene som alle ligger i den sørøstre delen av landet. De fleste ligger mellom 100 og 300 moh. og alle er >10 ha. Arten, som i følge G.O. Sars er en sann planktonisk art, er i dag funnet i nærmere 20 % av de største innsjøene (>1000 ha). Det er ikke uvanlig å fange den i strandtrekk i de vannene der den inngår som en del av planktonsamfunnet. pH i funnlokalitetene varierer mellom 5,4 og 7,1 og ledningsevnen fra 2 til 11 mS/m.

Forvekslingsarter