Variabelen 8TP Terrengposisjon angir hvordan fokuspunktet det måles fra er plassert i forhold til omkringliggende terreng.

Differansen mellom fokuspunktets høyde og gjennomsnittshøyden i et målenabolag på 1 km2 med fokuspunktet i sentrum. Verdi for en arealenhet kan angis for et representativt punkt eller beregnes som en funksjon, f.eks. gjennomsnittet eller medianen, av verdier for alle punkter innenfor arealenheten.