En nokså vanlig, metallgrønn vannymfe som kan finnes ved de fleste typer stillestående vann. Hannen har blå vokspudring på kroppen.

Størrelse

Kroppslengde 35–38 mm, vingespenn 42–46 mm.

Kjennetegn

Hann av nordmetallvannymfe Lestes sponsaArten er den vanligste av våre to Lestes-arter. Hannene hos de to artene kan blant annet skilles på at nordmetallvannymfe har blå pudring på hele det andre bakkroppsleddet mens sørmetallvannymfe bare har budring på framre to tredjedeler. Pudringen kan imidlertid være delvis slitt bort, som på dette individet.

Hann av nordmetallvannymfe Lestes sponsa på vassgro. Arten liker stillestående vann med siv-vegetasjon, og hviler ofte med vingene delvis spredd.

Kjønnsmodne hanner er skinnende metallgrønne med blå pudring på brystet og på de to fremste og to bakerste bakkroppsleddene. Hunnen er bronsegrønn med beige sider. Hun kan unntaksvis ha "hannfarger" med blå pudring. Begge kjønn mangler lyse bakhodetegninger og skulderstriper.

Forvekslingsarter

Skilles lett fra de fleste andre vannymfeslekter på størrelsen og den metallgrønne kroppen. To nyttige slektskarakterer er at vingemerket er om lag tre ganger så langt som bredt, og at ribbemønsteret består av mest femkantede celler. Svært lik sørmetallvannymfe L. dryas men mindre og mer spedbygd. Hannens nedre analvedheng er rette (krokete hos sørmetallvannymfe). Utfargede hanner har blå pudring på hele ryggsiden av det andre bakkroppsleddet (NB. kan være delvis slitt bort). Hunnen vanligvis uten eller kun med en ubetydelig metallgrønn flekk på siden av halsskjoldet. Spissen av eggleggeren ender i flukt med bakkanten på det 10de bakkroppsleddet.

Totalutbredelse

Vanlig i størstedelen av Europa. Sjelden i Middelhavsområdet.

Utbredelse i Norge

Vanlig og utbredt i mesteparten av Sør-Norge nord til og med Nord-Trøndelag. Flest funn langs kysten.

Levested og økologi

Ved de fleste typer stillestående vann med vegetasjon. Nymfen blir 26–34 mm. Utviklingen tar ett år.

Flyvetid

Slutten av juni til september, med tyngdepunkt i slutten av august.

Hunn av nordmetallvannymfe Lestes sponsaHunnen mangler vanligvis hannens blå pudring.