En vakker blåmetallisk vannymfe med et blått bånd over vingene og flagrende, sommerfuglaktig flukt.
 

Størrelse

Kroppslengde 45–48 mm, vingespenn 60–70 mm.

Kjennetegn

Hann av båndpraktvannymfe Calopteryx splendensArten er en av våre største og vakreste vannymfer. Kjønnsmodne hanner kjennes lett på det metallblå vingebåndet som bare dekker midten av vingen.

Hunn av båndpraktvannymfe Calopteryx splendensHun mangler hannens vingebånd, men kan kjennes på de grønntonede vingene.

Kropp metallskinnende blågrønn (hanner) eller grønn (hunner). Vingene er brede med tett ribbenett. Kjønnsmodne hanner har et karakteristisk blått bånd tvers over vingene. Hunnen har gjennomsiktige, svakt grønntonede vinger. Flukten minner om en sommerfugl.

Forvekslingsarter

Ligner blåpraktvannymfe Calopteryx virgo. Hannen kan kjennes på at vingens blåfarge er begrenset til et bånd midt på vingen. Hunnene er svært like, men båndpraktvannymfe har mer grønntonede vinger, og vingemerket er nærmere vingetuppen. Skilles fra andre vannymfer på de brede, tettribbete vingene.

Totalutbredelse

Mesteparten av Europa og østover i Russland til det nordvestlige Kina.

Utbredelse i Norge

Første funn i Norge fra Ås (AK) 1889 og Jarlsberg (VE) 1890. Ikke rapportert fra landet igjen før i 1968 fra Halden (Ø). I dag utbredt langs Enningdalsvassdraget i Halden i Østfold og en rekke steder i Vestfold (blant annet langs Storelv som skiller Stokke og Andebu kommuner, ved Falkensten i Horten og ved Kopstadelva i Hof). Ett enkelt funn i Buskerud (Hokksund flyplass).

Levested og økologi

Trives i større, soleksponerte og vegetasjonsrike stilleflytende elver. Overhengende trær er trolig ikke gunstig for arten. Relativt tolerant for forurensing, og finnes også i mindre rene og mer næringsrike elver. Nymfene blir 30-45 mm og oppholder seg på ulike vannplanter. De er hovedsakelig aktive om natten som rovdyr. Utviklingen tar 2–3 år.

Flyvetid

Slutten av mai til august, med tyngdepunktet i juli.

Båndpraktvannymfe Calopteryx splendens i kurtise. Hannen spiller med de blå vingebåndene når han gjør kur på hunnen.

Referanser

Solem, J.O. 1969. Observasjoner av Calopteryx splendens Harris (Odonata). Norsk Ent. Tidsskr. 16, 59–60.

Ward, L. & Mill, P.J. 2005. Habitat factors influencing the presence of adult Calopteryx splendens (Odonata: Zygoptera). Eur. J. Entomol. 102: 47–51.