Skall

Skallet er utvendig og hvitaktig gjennomsiktig, som regel med en rundaktig avlang form og et hevet spir. Åpningen er stor. Skallet har en umbilikalkanal (umbilicus). Overflaten er stort sett glatt, men kan ha svake vekstlinjer. Lengden av skallet er rundt 3 mm.

Kropp

Kroppen har en mørkebrun farge. Hodeskjoldet er fliket på framenden, og foten er avrundet på bakenden og har en midtfure. Øynene til denne arten er synlig og dyret kan trekke seg helt inn i skallet.

Anatomi

Det hannlige reproduksjonssystemet, målestokk = 20 μm. Forkortelser: pk: peniskammer, pr: prostata.

Raspetungen (radula) består av 29 tannrekker, med en indre sidetann på hver side og en midttann (rachidie). De ytre sidetennene mangler. Sidetennene er platelignende og midttannen er dentikulert. Det hannlige reproduksjonssystemet består av en kort, ugrenet prostata som henger sammen med et kort, tubeformet peniskammer.

Økologi

Finnes på dyp mellom 10-804 m, på steiner med hydroider og alger. Denne arten har blitt funnet i temperaturer under 0 ° Celsius på den norske kontinentalskråningen. Eksemplarer har også blitt funnet i magen på Hyse (Melanogrammus aeglefinus). Denne arten er den eneste av slekten Toledonia som finnes på den nordlige halvkule, siden de fleste arter lever rund Antarktis.

Utbredelse

Finnes rundt Svalbard, Grønnland, Island, Barentshavet, Hvitehavet, Laptevhavet, Østsibirhavet, og på kontinentalskråningen nord for Norskerenna (62° 30’ N).

Referanser

Ohnheiser LT og Malaquias MAE (2014). The family Diaphanidae (Gastropoda: Heterobranchia: cephalaspidea) in Europe, with A redescription of the enigmatic species colobocephalus costellatus M. Sars, 1870. Zootaxa 6(3774): 501-522. http://zoobank.org/References/1C4C791C-09D7-4711-9D05-1ABE3DB24916 DOI: 10.11646/zootaxa.3774.6.1.