Vingespenn

26-45 mm.

Kjennetegn

Framvingen er rødbrun med sterk gråpudring i et bredt belte langs ytterkanten. Tegningene består av en grå midtplett og to tverrbånd bestående av rekker med diffuse grå pletter. Bakvingene er grå med lyse skygger. Frynsene på begge vingepar er svakt tannet og er hvite med rødbrune flekker. Bakhjørnet av framvingen har en karakteristisk innskjæring. Hunnen er større enn hannen. Arten kan minne om eikebladspinner, men sistnevnte er betydelig større og har kraftig tannet forvingekant med rent mørke vingefrynser.

Totalutbredelse

Gjennom Europa til Sibir og Kina.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på Østlandet og Sørlandet vest til Kristiansand og nord til Trysil.

Unge stadier

Larven lever hovedsakelig på blåbær, men også på blokkebær, osp og selje (Salix). Larveutviklingen skjer i juni-august.

Flyvetid

Mai - juni.

Økologi

I åpen bar- og blandingsskog med blåbær. Sommerfuglen flyr om natta. I hvile holder den framvingene over kroppen slik at de danner et spisst møne, samtidig som framkanten av bakvingene stikker fram nedenfor framkanten av framvingene. Denne posituren får sommerfuglen til å minne sterkt om et vissent blad.