Vingespenn

25-48 mm.

Kjennetegn

Hannens framvinger er gule med to tydelige, smale brune tverrbånd og et tredje mer eller mindre tydelig ytre bånd. Det innerste båndet er ved bakkanten bøyd inn mot vingerota. I tillegg er det noen mørke flekker mellom båndene. Hunnens framvinger er brune med to lysere tverrbånd. Begge kjønn har gulhvite framvingefrynser med to mørkere partier. Bakvingene er nærmest ensfarget brune hos begge kjønn. Hunnen er større enn hannen.

Totalutbredelse

Europa og Nord-Afrika til Amur i det østlige Sibir.

Utbredelse i Norge

Lokalt langs Oslofjordens ytre og midtre del, og videre langs Sørlandskysten til Kristiansand. Arten er sjelden bortsett fra på enkelte lokaliteter i ytre Oslofjord.

Unge stadier

Larvene lever selskapelig i et spinn på ulike lave planter. Larveutviklingen skjer i mai-juli. Etter siste hudskifte bryter kolonien opp.

Flyvetid

Juli - august.

Økologi

På åpne områder, oftest nær kysten, spesielt strandenger med spredt krattbevoksning. Sommerfuglen flyr om natten.