Vingespenn

Hann 30-38 mm., hunn 38-48 mm.

Kjennetegn

Framvingene er gråsvarte med to smale, lyse tverrbånd. Vingefargen innenfor det innerste båndet er mer brunlig. Bakvingene er lysegrå med et diffust skråbånd. Kroppen er svært lodden, mens begge vingepar har tynn skjellkledning.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa til området ved Svartehavet og det østlige Asia.

Utbredelse i Norge

Vanlig i hele landet.

Unge stadier

Larven lever på blader av osp, selje, bjørk (Betula) og andre løvtrær. Larveutviklingen skjer fra slutten av mai til første del av juli.

Flyvetid

Ultimo september - primo november. I fjellet og i Nord-Norge fra primo august.

Økologi

Overalt der det vokser lauvtrær: i skog, hager og parker. Den går opp i bjørkebeltet i fjellet. Sommerfuglene flyr om natta på høsten etter de første frostnettene.