Vingespenn

25-32 mm.

Kjennetegn

Vingene er grålig grønne. Framvingen har to hvitaktige, uregelmessige tverrlinjer. På bakvingen mangler indre tverrlinje. Vingefrynsene er hvite med brune flekker. Bakvingens ytterkant danner en liten stjert. Krattbladmåler ligner på randbladmåler, men hos denne har bakvingens ytterkant en tydelig innskjæring. Krattbladmåler har dessuten gråere grunnfarge, og frynsene har brune, ikke rødbrune, flekker.

Totalutbredelse

Europa og Kaukasus, mot øst til Japan. Finnes også i Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Ikke sjelden rundt Oslofjorden og langs Sørlandskysten til Kristiansand. Alle lokalitetene er nær kysten.

Unge stadier

Larven lever på ulike trær og busker, for eksempel eik (Quercus), slåpetorn, rose (Rosa) og bjørk (Betula). Den overvintrer, og kan finnes fra august til slutten av mai.

Flyvetid

Juli.

Økologi

I løvskog og løvskogbryn. Sommerfuglen flyr om natta.