Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-2 svakt kalkfattig moderat snøleie
v, s*[SV·b|c],s*[KA·b|a]
T7-C-3 intermediært moderat snøleie
v, s*[SV·b|c],s-[KA·d|c]
V4-C-3 temmelig til ekstremt kalkrike kilder
v
V4-C-5 temmelig til ekstremt kalkrike torvmarkskilder
v
T16-C-6 kildepåvirket kalkrik rasmarkeng og -hei
s+[KA·f|e]
T7-C-6 svakt kalkrikt moderat snøleie
v, s*[SV·b|c],t¤[KA·fg]
T7-C-8 sterkt kalkrikt moderat snøleie
v, s*[SV·b|c]
T3-C-14 kalkrik kildepåvirket fjellhei
v
T7-C-12 kildepåvirket intermediært snøleie
v, s*[SV·b|c],s-[KA·d|c]
T31-C-7 svakt kalkrik boreal frisk hei
m
10