Fjelltistel.
  • Fjelltistel. Creative Commons Attribution | Bolette Bele

Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Fjelltistel Saussurea alpina (L.) DC.
Creative Commons Attribution | Bolette Bele | Ann Norderhaug | NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi
Kart. Utbredelse i Norge.