Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 2
Limniske 1
Terrestriske 0
Marine 1
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.