Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 398
Limniske 4
Terrestriske 394
Marine 0
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder