Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 486
Limniske 0
Terrestriske 486
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 114
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.