Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 94
Limniske 0
Terrestriske 65
Marine 29
Antatt antall uoppdagede arter 2
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder