Vannflaggermus.

Vannflaggermus Myotis daubentonii er en middels stor flaggermus med brunlig pels på ryggen og en tydelig lysegrå mage, noe som skaper et tydelig skille mellom mage og rygg. Vannflaggermus forekommer i store deler av Sør-Norge sør for Steinkjer og har, som navnet sier, en sterk tilknytning til åpent vann som jakthabitat.

Vannflaggermus Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)
Creative Commons Attribution | Rune Sørås
Kart. Utbredelse i Norge.