Isbjørn.
  • Isbjørn. Creative Commons Attribution | Jørn Thomassen

Isbjørn er verdens største landlevende rovpattedyr. Arten er enestående tilpasset livet i arktiske strøk og behøver ikke øke energiforbrenningen for å opprettholde kroppstemperaturen før det blir kaldere enn minus 35°C.

Isbjørn Ursus maritimus Phipps, 1774
Creative Commons Attribution | Kjetil Bevanger | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.