Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 29
Limniske 0
Terrestriske 0
Marine 29
Antatt antall uoppdagede arter 41
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.