Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 34
Limniske 1
Terrestriske 0
Marine 33
Antatt antall uoppdagede arter 51
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.