Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 85
Limniske 0
Terrestriske 85
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 10
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder