Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 88
Limniske 0
Terrestriske 88
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 11
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder