Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 49
Limniske 49
Terrestriske 0
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 1
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.