Døgnfluer.

Døgnfluene er en liten, men velkjent orden med primitive, vingede insekter.

Døgnfluer Ephemeroptera
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Leif Aarvik | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo