Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 16
Limniske 0
Terrestriske 16
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 4
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.