Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 303
Limniske 0
Terrestriske 301
Marine 2
Antatt antall uoppdagede arter 238
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.