Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 7
Limniske 0
Terrestriske 0
Marine 7
Antatt antall uoppdagede arter 3
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.