Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 35
Limniske 0
Terrestriske 0
Marine 35
Antatt antall uoppdagede arter 40
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.