Klassifisering
Fremmedartslista

Gjeldende kategori er lav risiko LO . Vurdert i 2023 for Fastlands-Norge med havområder.
Definisjonskategori Selvstendig reproduserende.

Lav risiko Se vurdering i Fremmedartslista 2023
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.